รีไฟแนนซ์บ้าน,รีไฟแนนซ์รถยนต์,รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต TM

รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน
ดอกเบี้ย 4 - 5 %

รีไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถยนต์
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3 %

แปลงสินทรัพย์เป็นเงิน

แปลงสินทรัพย์เป็นเงิน
-
เวบบอร์ด กระดานสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์
หน้าแรกกระดานถามตอบเวบบอร์ด ( 125 )ความรู้เรื่องการรีไฟแนนซ์ความรู้ ( 45 ) สูตรคำนวนสูตรคำนวน ( 5 ) ดอกเบี้ยดอกเบี้ย ( 1 )

บริการการแปลงสินทรัพย์เป็นเงิน ของ CLS ?

การแปลงสินทรัพย์เป็นเงิน คือการนำทรัพย์สินที่เรามี ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บ้าน โฉนดที่ ตลอดจนสิทธิ เครดิตต่างๆที่เราได้รับ นำมาแปลงเป็นเงินด้วยวิธีการในระบบธนาคาร เพื่อนำมาใช้เป็นทุนทรัพย์ มาใช้ประโยชน์ ต่างๆ เช่น ต่อยอดทางธุรกิจ การใช้จ่ายทั่วไป หรือนำไปชำระหนี้สินนอกระบบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยนอกระบบ โดยที่สินทรัพย์เรายังคงอยู่

แปลงสินทรัพย์อะไรได้บ้าง

1. รถยนต์ การนำรถยนต์มาเแปลงเป็นเงินโดยการนำเข้าระบบสินเชื่อจากธนาคาร ทั้งที่ผ่อนหมดแล้ว หรือยังผ่อนอยู่ สามารถนำมาเข้าระบบกับเราโดยที่เรามีบริการ ปิดบัญชีให้ท่านก่อนนำเข้าระบบ Click !!
2. มอเตอร์ไซค์ การนำมอเตอร์ มาเแปลงเป็นเงินโดยการนำเข้าระบบสินเชื่อจากธนาคาร สามารถทำได้ทั้ง จำนำทะเบียน รีไฟแนนซ์จักยานยนต์ จัดไฟแนนซ์ Click !!