รีไฟแนนซ์บ้าน,รีไฟแนนซ์รถยนต์,รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตTM
Login Logout

รีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์รถยนต์รีไฟแนนซ์รถยนต์

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

สูตรคำนวณอัตราผ่อนชำระรายเดือน กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน ( อัพเดตดอกเบี้ย 5 ก.ย 2559)

ยอดผ่อนปัจจุบัน ( บาท/เดือน )
บาท / เดือนใส่ข้อมูลของท่านที่นี่
หนี้ค้างทั้งหมด
บาท
วงเงินที่ต้องการกู้ใหม่
บาท *
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ปี *
 
MLR 6.250 %
MLR 6.275 %
MLR 6.275 %
MLR 6.25 %
MLR 6.6 %
MLR 7.0 %
MRR 7.625 %
MRR 7.62 %
MRR 7.87 %
MRR 7.62 %
MRR 7.7 %
MRR 7.9 %
MOR 7.375 %
MOR 7.12 %
MOR 7.37 %
MOR 7.12 %
MOR 7.25 %
MOR 7.5 %
MLR 6.5 %
MLR 6.65 %
MLR 6.775 %
MLR 7.15 %
MLR 6.4 %
MRR 7.125 %
MRR 7.675 %
MRR 7.775 %
MRR 7.9 %
MRR 6.75 %
MOR 7.1 %
MOR 8.0 %
MOR 7.675 %
MOR 7.7 %
MOR 7.25 %
 
เปรียบเทียบดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 11 ธนาคาร จำนวน 56:แคมเปญ (ถ้ามีประโยชน์ช่วย share ด้วยครับ )
ธนาคาร
ผ่อนชำระปี 1
ผ่อนชำระปี 2
ผ่อนชำระปี 3
ยอดรวม 3 ปี
ยอดรวม 3 ปี
ส่วนต่าง
บาท / เดือน
บาท / เดือน
บาท / เดือน
(ธนาคารเดิม)
(ธนาคารใหม่)
(+) กำไร / (-) ขาดทุน
Thanachart(3)
13 พฤศจิกายน 2560
5,700
5,700
5,700
288,000
205,200
+82,800
MLR-1.25%
MLR-1.25%
MLR-1.25%
วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
Thanachart(2)
13 พฤศจิกายน 2560
5,600
5,600
5,900
288,000
205,200
+82,800
5.25%
5.25%
MLR-0.95%
วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
KBANK (9)
27 กุมภาพันธ์ 2560
4,000
5,300
5,300
288,000
175,200
+112,800
6 เดือนเเรก คงที่ 0.60% เดือน 7-36 คงที่ 4.85%
4.85%
4.85%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KBANK (8)
27 กุมภาพันธ์ 2560
3,900
4,700
6,300
288,000
178,800
+109,200
1.6 = 0.60% , 7-24=3.85%
3.85%
MRR-1.25%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KBANK (7)
27 กุมภาพันธ์ 2560
3,100
6,300
6,300
288,000
188,400
+99,600
0.60%
MRR-1.25%
MRR-1.25%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KBANK (6)
11 มกราคม 2560
4,800
4,200
4,800
288,000
165,600
+122,400
3.90%
3.90%
3.90%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KBANK (5)
11 มกราคม 2560
4,200
4,200
6,000
288,000
172,800
+115,200
2.95%
2.95%
MRR-1.75%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
UOB(10)
8 กุมภาพันธ์ 2560
4,600
4,600
4,600
288,000
165,600
+122,400
3.63%
3.63%
3.63%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน(MRTA)
UOB(9)
8 กุมภาพันธ์ 2560
4,600
4,600
4,600
288,000
165,600
+122,400
3.53%
3.53%
3.53%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
UOB(8)
8 กุมภาพันธ์ 2560
3,700
6,100
6,000
288,000
189,600
+98,400
1.99%
6.15%
MRR-2.00%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน(MRTA)
UOB(7)
8 กุมภาพันธ์ 2560
3,800
6,200
6,000
288,000
192,000
+96,000
2.09%
6.30%
MRR-2.00%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
SCB(1)
13 พฤศจิกายน 2560
3,300
5,400
5,400
288,000
169,200
+118,800
0.99%
MRR-2.40%
MRR-2.40%
*วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
KBANK(6)
2 กันยายน 2559
5,700
5,700
5,700
288,000
205,200
+82,800
MRR-2.10%
MRR-2.10%
MRR-2.10%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KBANG(5)
2 กันยายน 2559
4,100
5,400
5,400
288,000
178,800
+109,200
เดือนที่ 1-6 0.59% เดือนที่ 7-12 MRR-2.60%
MRR-2.60%
MRR-2.60%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
GSB(4)
13 พฤศจิกายน 2560
4,800
4,800
4,800
288,000
172,800
+115,200
4%
4%
4%
*สามารถขอกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัยหรือประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อได้สูงสุดตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง(MRTA)
GHB(2)
13 พฤศจิกายน 2560
4,200
4,200
4,200
288,000
151,200
+136,800
MRR-3.85%
MRR-3.85%
MRR-3.85%
*วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
KRUNGSRI (11)
2 กันยายน 2559
5,000
6,600
6,600
288,000
218,400
+69,600
4.25%
MRR-0.85%
MRR-0.85%
*วงเงินกู้อนุมัติ5ล้านบาท
BBL(10)
2 กันยายน 2559
3,900
6,100
6,100
288,000
193,200
+94,800
2.25%
MRR-1.50%
MRR-1.50%
*วงเงินกุ้ตั้งเเต่5ล้านบาทขึ้นไป(MRTA)
BBL(9)
2 กันยายน 2559
4,000
6,100
6,100
288,000
194,400
+93,600
2.5%
MRR-1.50%
MRR-1.50%
*วงเงินกู้ตั้งเเต่5ล้านบาทขึ้นไป
BBL(8)
2 กันยายน 2559
4,000
6,200
6,200
288,000
196,800
+91,200
2.50%
MRR-1.375%
MRR-1.375%
*วงเงินกู้ตั้งเเต่3ล้านบาทแต่ไม่ถึง5ล้านบาท(MRTA)
BBL(7)
2 กันยายน 2559
4,100
6,200
6,200
288,000
198,000
+90,000
2.75%
MRR-1.375%
MRR-1.375%
*วงเงินกู้ตั้งเเต่3ล้านบาทแต่ไม่ถึง5ล้านบาท
BBL(6)
2 กันยายน 2559
4,100
6,300
6,300
288,000
200,400
+87,600
2.74%
MRR-1.25%
MRR-1.25%
*วงเงินกู้ตั้งเเต่1ล้านบาทแต่ไม่เกิน3ล้านบาท(MRTA)
BBL(5)
2 กันยายน 2559
4,300
6,300
6,300
288,000
202,800
+85,200
2.99%
MRR-1.25%
MRR-1.25%
*วงเงินกู้ตั้งเเต่1ล้านบาทแต่ไม่เกิน3ล้านบาท
BBL(4)
2 กันยายน 2559
5,300
6,300
6,300
288,000
214,800
+73,200
4.75%
MRR-1.25%
MRR-1.25%
*วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน1ล้านบาท(MRTA)
BBL(3)
1 กันยายน 2559
5,400
6,300
6,300
288,000
216,000
+72,000
5%
MRR-1.25%
MRR-1.25%
*วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน1ล้านบาท
BBL(2)
1 กันยายน 2559
6,500
6,700
6,700
288,000
238,800
+49,200
MRR-0.875%
MRR-0.625%
MRR-0.625%
*วงเงินกู้ต่ำกว่า 5 แสนบาท(MRTA)
GHB(1)
2 กันยายน 2559
4,700
4,700
5,600
288,000
180,000
+108,000
MRR-3.00%
MRR-3.00%
MRR-1.50%
*วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
UOB (6)
8 กุมภาพันธ์ 2560
4,900
4,900
6,000
288,000
189,600
+98,400
4.19%
4.19%
MRR-2.00%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
UOB (5)
8 กุมภาพันธ์ 2560
4,900
4,900
6,000
288,000
189,600
+98,400
4.09%
4.09%
MRR-2.00%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (MRTA)
UOB (4)
8 กุมภาพันธ์ 2560
3,800
6,000
6,000
288,000
189,600
+98,400
2.1%
MRR-2.00%
MRR-2.00%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน(MRTA)
UOB (3)
8 กุมภาพันธ์ 2560
3,700
6,000
6,000
288,000
188,400
+99,600
1.9%
MRR-2.00%
MRR-2.00%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (MRTA)
UOB(2)
8 กุมภาพันธ์ 2560
3,600
5,700
5,700
288,000
180,000
+108,000
1.79%
MRR-2.40%
MRR-2.40%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน(MRTA)
UOB(1)
8 กุมภาพันธ์ 2560
3,900
5,700
5,700
288,000
183,600
+104,400
1-9 เดือนแรก 1.29%เดือน 10-12 MRR-2.4%
MRR-2.40%
MRR-2.40%
*อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (MRTA)
TMB (2)
13 พฤศจิกายน 2560
4,600
4,600
4,600
288,000
165,600
+122,400
3.60%
3.60%
3.60%
ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
TMB (1)
13 พฤศจิกายน 2560
4,900
4,900
4,900
288,000
176,400
+111,600
4.10%
4.10%
4.10%
ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
Thanachart(1)
13 พฤศจิกายน 2560
4,500
6,200
6,200
288,000
202,800
+85,200
3.49%
MLR-0.4%
MLR-0.4%
วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
GSB (ออมสิน) 3
13 พฤศจิกายน 2560
3,300
5,300
6,000
288,000
175,200
+112,800
1%
MRR-2.25%
MRR-1%
*สามารถขอกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัยหรือประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อได้สูงสุดตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง(MRTA)
GSB (ออมสิน) 2
13 พฤศจิกายน 2560
5,100
5,100
5,100
288,000
183,600
+104,400
4.5%
4.5%
4.5%
*สามารถขอกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัยหรือประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อได้สูงสุดตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง
GSB (ออมสิน) 1
13 พฤศจิกายน 2560
3,400
5,400
6,200
288,000
180,000
+108,000
1.25%
MRR-2.00%
MRR-0.75%
*สามารถขอกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัยหรือประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อได้สูงสุดตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง
CIMB (2)
2 กันยายน 2559
4,500
4,500
4,500
288,000
162,000
+126,000
MRR-4.41%
MRR-4.41%
MRR-4.41%
ราคาประเมินสูงสุด 95%(รวมประกัน)
CIMB(1)
2 กันยายน 2559
4,700
4,700
4,700
288,000
169,200
+118,800
MRR-4.11%
MRR-4.11%
MRR-4.11%
ราคาประเมินสูงสุด 95% (ไม่รวมประกัน)
KRUNGSRI (9)
2 กันยายน 2559
5,000
6,300
6,300
288,000
211,200
+76,800
4.25%
MRR-0.85%
MRR-0.85%
*วงเงินกู้อนุมัติ1ล้านบาทแต่ไม่ถึง5ล้านบาท
KRUNGSRI (8)
20 กรกฎาคม 2560
5,200
5,200
5,200
288,000
187,200
+100,800
MRR-2.60%
MRR-2.60%
MRR-2.60%
*วงเงินกู้อนุมัติ1ล้านบาทแต่ไม่ถึง5ล้านบาท
KRUNGSRI (7)
20 กรกฎาคม 2560
5,300
6,300
6,300
288,000
214,800
+73,200
4.75%
MRR-0.85%
MRR-0.85%
*วงเงินกู้1ล้านบาทขึ้นไป(ฟรีค่าประเมินหลัหประกัน)
KRUNGSRI (6)
20 กรกฎาคม 2560
5,500
5,500
6,300
288,000
207,600
+80,400
MRR-2.10%
MRR-2.10%
MRR-0.85%
*วงเงินกู้1ล้านบาทขึ้นไป(ฟรีค่าประเมินหลัหประกัน)
KRUNGSRI (5)
20 กรกฎาคม 2560
3,000
5,600
5,600
288,000
170,400
+117,600
0.50%
MRR-1.95%
MRR-1.95%
*วงเงินกู้1ล้านบาทขึ้นไป(ฟรีค่าประเมินหลัหประกัน)
KRUNGSRI (4)
20 กรกฎาคม 2560
3,200
5,300
5,300
288,000
165,600
+122,400
0.75%
MRR-2.45%
MRR-2.45%
*วงเงินกู้1ล้านบาทขึ้นไป(ฟรีค่าประเมินหลัหประกัน)
KRUNGSRI (3)
20 กรกฎาคม 2560
4,100
5,300
5,300
288,000
176,400
+111,600
2.75%
4.85%
4.85%
*วงเงินกู้1ล้านบาทขึ้นไป(ฟรีค่าประเมินหลัหประกัน)
KRUNGSRI (2)
20 กรกฎาคม 2560
4,200
4,800
5,300
288,000
171,600
+116,400
2.90%
3.95%
4.85%
*วงเงินกู้1ล้านบาทขึ้นไป(ฟรีค่าประเมินหลัหประกัน)
KRUNGSRI (1)
20 กรกฎาคม 2560
4,800
4,800
4,800
288,000
172,800
+115,200
MRR-3.20%
MRR-3.20%
MRR-3.20%
*วงเงินกู้1ล้านบาทขึ้นไป(ฟรีค่าประเมินหลัหประกัน)
KBANK (4)
11 มกราคม 2560
3,200
6,000
6,000
288,000
182,400
+105,600
0.75%
5.87%
5.87%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KBANK (3)
11 มกราคม 2560
4,600
4,600
4,600
288,000
165,600
+122,400
3.65%
3.65%
3.65%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KBANK (2)
11 มกราคม 2560
4,100
4,100
5,800
288,000
168,000
+120,000
2.7%
2.7%
MRR-2.00%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KBANK(1)
11 มกราคม 2560
3,200
5,800
5,800
288,000
177,600
+110,400
0.75%
MRR-2.00%
MRR-2.00%
*กรณีราคาบ้านต่ำกว่า10ล้านบาทได้100%ของราคาประเมิน
KTB
13 พฤศจิกายน 2560
4,400
6,100
6,100
288,000
199,200
+88,800
3.25%
MLR-0.25
MLR-0.25
*วงเงินกู้สูงสุด 85 % ของราคาประเมิน
BBL(1)
2 กันยายน 2559
6,700
6,700
6,700
288,000
241,200
+46,800
MRR-0.625%
MRR-0.625
MRR-0.625
*วงเงินกู้ต่ำกว่า 5 แสนบาท
 
   

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ประสานงานสินเชื่อ CALL CENTER 02-194-5167-9 | 081-483-5775 LineID : homeloan
Staff | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | COPYRIGHT © 2012 REFINANCE.CO.TH