รีไฟแนนซ์บ้าน,รีไฟแนนซ์รถยนต์,รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต TM

รีไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถยนต์
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3 %

ไถ่ถอนรถยึด

รีไฟแนนซ์บ้าน
ดอกเบี้ย 3 %

รีไฟแนนซ์ BigBike

กู้ 100,000 ผ่อน 1,xxx บาท

รับซื้อรถ BigBike

BigBike ทั่วประเทศเงินสด
เวบบอร์ด กระดานสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์
หน้าแรกกระดานถามตอบเวบบอร์ด ( 125 )ความรู้เรื่องการรีไฟแนนซ์ความรู้ ( 45 ) สูตรคำนวนสูตรคำนวน ( 5 ) ดอกเบี้ยดอกเบี้ย ( 1 ) รีไฟแนนซ์บ้าน

ต้องการขายรถทันที ติดต่อ จุดรับซื้อรถกลาง Car Deal Point.com
รับเงินสด ,รถติดไฟแนนซ์,โดนยึด,ไม่ได้ผ่อนมาหลายเดือนแล้ว ขายได้หมดครับ โดย cls สินเชื่อรถยนต์
โทร 081-468-1999 : Cardealpoint หรือ ลงทะเบียน ให้ จนท โทรกลับ ที่นี่
ตรวจสอบยอดจัดรีไฟแนนซ์ เปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์ยนต์ จาก Top 5 คลิก

เปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์รถ TOP 5 ลิสซิ่ง "ไม่ต้องจอดรถทุกกรณี

"เลือกที่ให้ยอดรีไฟแนนซ์รถยนต์สูงสุด ผ่่านง่าย เอกสารน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ? เบิกเงินก่อนได้"

ปรึกษาสอบถามปัญหาฟรี ได้ที่ LINE @dollarandtrump

ตรวจสอบยอดจัด และ ราคกลางของรถทุกยี่ห้อ

TOYOTA | HONDA | NISSAN | MITSUBISHI | ISUZU

BENZ | BMW | CHEV | FORD | MAZDA | VOLVO คลิกที่นี่

ลงทะเบียน ตรวจสอบด่วน กรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่โทรกลับใน 15 นาที ( วันเวลาทำการ ) หรือติดต่อด่วน ID : @dollarandtrump

รีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร ?

ความหมายของการรีไฟแนนซ์รถ
รีไฟแนนซ์รถยนต์ ( Car loan Refiannce ) คือ การที่เรากู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อทรัพย์สินและมีทรัพย์สินนั้นเป็นหลัำกประกัน (ในกรณีนี้คือรถ ) และระหว่างที่เรากำลังผ่อนชำระอยู่นั้น เรามีความต้องการที่จะให้ธนาคาร ( อาจจะธนาคารเิดิมหรือธนาคารใหม่ ) ประเมินหลักประกัน(รถ)ใหม่เพื่อยื่นขอให้จัดไฟแนนซ์รถยนต์ใหม่(Re) อาจจะเนื่้องมาจากหลัำกทรัพย์ประกัน(รถ)มีราคามากกว่า วงเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ ต้องการยืดระยะเวลาผ่อนชำระออกไปแล้วแต่กรณี เมื่อธนาคารประเมินราคาหลักทรัพย์และเรายื่นเอกสารรายได้เข้าไปให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติ ให้มีการจัดทำสินเชื่อใหม่(รีไฟแนนซ์)เราก็เริ่มผ่อนชำระใหม่ เริ่มนับเดือนที่ 1 ใหม่ไปจนครบระยะเวลาผ่อนชำระ ดังนี้ เราเรียก การรีไฟแนนซ์รถ ( Refinance )
ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อรถุป้ายแดงมาคันหนึ่ง ราคาขณะซื้อ 600,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี ( 60 เดือน) กรณีนี้ ดอกเบี้ยที่เราต้องส่งตลอด 5 ปี คิดเป็น 600,000x3%=18,000x5ปี = 90,000 บาท รวมเงินทีี่ต้องผ่อนชำระคืนธนาคารทั้งสิ้น 690,000 บาท ผ่อนชำระ 60 เดือน เท่ากับ ต้องมีภาะรผ่อนชำระ 690,000/60= 11,500 บาท (ไม่รวม vat) เมื่อเราผ่อนชำระไป 3 ปี รถคันนี้จะเหลือวงเงินค้างธนาคารอยู่เพียง 276,000 บาท (690,000-( 11,500x36)) = 276,000 บาท แต่ปรากฏว่าเมื่อเราลองให้ธนาคาร(ที่เดิมหรืออาจจะที่ใหม่ก็ได้) ประเมินราคารถของเรา รถของเราอาจจะยังสามารถรีไฟแนนซ์ได้ในราคา 400,000 บาท นั่นหมายความว่า หากเรายื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ใหม่ เราจะสามารถนำเงินส่วนต่าง(ยอดจัดใหม่ -ยอดค้างเดิม = 400,000-276,000=124,000 บาท(ก่อนหลักคาใช้จ่าย) ) ออกมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนได้ เป็นต้น กรณีเช่นนี้ เราเรียกว่า รีไฟแนนซ์รถ (Car Loan Refinance)

การรีไฟแนนซ์รถยนต์มีกี่แบบ

เราแบ่งลักษณะของการรีไฟแนนซ์แบบใหญ่ๆ ได้ดังนี้คือ

1.กรณียังไม่มีเล่มทะเบียน คือ อยู่ระหว่างผ่อนชำระ ต้องการรีไฟแนนซ์ซึ่งทำให้สองลักษณะคือ
• รีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิม
• รีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่
2.กรณีมีเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วคือผ่อนชำระเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำได้สองลักษณะเช่นกันคือ
• นำเล่มทะเบียนไปวางค้ำประกันไว้แล้วขอกู้เงินโดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน ( Mortgage ) เรียก จำนำทะเบียน
• มีเล่มทะเบียนแล้ว ต้องการเงินกู้จากธนาคารโดยยอมเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน ก็คือการทำไฟแนนซ์ใหม่ หรือ รีไฟแนนซ์ ( Refinance) นั่นเอง

ข้อดีข้อเสียและความแตกต่างของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ตามลักษณะต่างๆ ทั้งสามข้อ

1 การรีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารใหม่
ข้อดี
1.1 อาจจะได้ยอดจัดหรือดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารเดิม อันเนื่องมาจากการแข่งขันกันเองระหว่างธนาคาร
1.2 การยื่นกู้อาจจะง่ายขึ้น อาจจะเนื่องจากธนาคารใหม่ ไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน หรือ มีเงื่อนไขดีกว่าธนาคารเดิม
1.3 กรณีเรามีประวัติผ่อนชำระดี การรีไฟแนนซ์ที่เดิมอาจจะผ่านง่ายกว่าที่ใหม่
1.4 การรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิม ไม่ต้องเสียค่าโอนย้ายกรรมสิทธิ์ นั่นคือทำให้เราประหยัดเงินไปบางส่วน
ข้อเสีย
1.1 หากต้องการใช้ธนาคารเดิมบางครั้งอาจจะไม่ได้ยอดจัดที่สูงที่สุด และ ดอกเบี้ยที่ดีที่สุด
2 กรณีมีเล่มทะเบียนแล้ว ควรจะทำแบบโอนเล่ม(รีไฟแนนซ์) หรือ ไม่โอนเล่้ม(จำนำทะเบียน) ดี
กรณีมีเล่มทะเบียนแล้ว ควรจะทำแบบโอนเล่ม(รีไฟแนนซ์) หรือ ไม่โอนเล่้ม(จำนำทะเบียน) ดี
2.1 กรณีมีเล่มแล้ว การจำนำทะเบียน(ไม่โอนเล่ม) ก็ดีตรงที่ชื่อยังเป็นชื่อเรา แต่คุณก็ต้องนำเล่มไปให้ธนาคารเก็บไว้อยู่ดี
2.2 กรณีไม่โอนเล่ม อัตราดอกเบี้ยต่อปี จะสูงกว่า กรณีโอนเ่้ล่ม เนื่องจากธนาคารถือว่าการโอนเล่ม ทำให้ธนาคารมีหลักประกันเงินกู้ แตกต่างจากไมโอนเล่ม ธนาคารไม่มีหลักประกันเงินกู้ เป็นลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นแบบไม่โอนเล่ม ถึงแม้โฆษณาจะบอกว่า ประมาณ 6% ต่อปี แต่เป็นการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก(Affactive rate-แบบผ่อนบ้าน) แบบสินเชือส่วนบคคลดังนั้นอัตราดอกเบี้ยแ้ท้จริงจึงประมาณ 15-18% ต่อปี เมื่อรวมธรรมเนียมทุกอย่าง ต่างจากแบบคงที่ (fix rate-แบบผ่อนรถ) ที่เป็นดอกเบี้ยผ่อนรถทั่วไป ที่อยู่ประมาณ 4-5% ต่อปี
2.3 ข้อดีของการจำนำทะเบียน (แบบไม่โอนชื่อในเล่ม )คือหากเราต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด ธนาคารก็คิดให้เราเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ไม่ต้องรวมดอกเบี้ยในปีที่เหลือ เหมือนกับการรีไฟแนนซ์แบบเปลี่ยนชื่อทั่วไป
2.4 การจำนำทะเบียน ( ไม่โอนชื่อในเล่ม ) ไม่มีภาะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แบบเปลี่ยนชื่อต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมไปกับยอดผ่อนชำระในรายเดือน
3 จะรีไฟแนนซ์รถด้วยตนเองหรือทำผ่านดีลเลอร์
3.1 กรณีที่ท่านยังมีภาระผ่อนชำระกับธนาคารนั้น การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คันเดิม ท่านต้องนำเงินสดส่วนตัวไปปิดบัญชี กับธนาคารก่อนไม่ว่าจะรีไฟแนนซฺ์ที่เดิมหรือที่ใหม่ เนื่องจากธนาคารจะไม่รับปิดบัญชีให้ลูกค้าๆ จะต้องปิดบัญชีด้วยตนเอง ก่อนจะยื่นเอกสารกับธนาคารเพื่อรีไฟแนนซ์ได้ ดังนั้นหากท่านไม่สะดวกที่จะนำเงินสดไปปิดบัญชีได้ก่อน ท่านก็สามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ผ่านทางดีลเลอร์ของธนาคาร ดีเลอร์จะให้ท่านยื่นเอกสาร จัดสินเชื่อให้ผ่านก่อน เมื่อผ่านแล้วดีลเลอร์ฺก็จะไปปิดบัญชีที่ธนาคารเิดิมให้ท่านและนำเล่มทะเบียนรถไปให้ธนาคารใหม่ในภายหลัง โดยดีลเลอร์ ก็คิดค่าธรรมเี่นียมการจัดไฟแนนซ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าปิดบัญชีกับท่าน
3.2 กรณีที่ท่านมีเล่มทะเบียนแล้ว ท่านสามารถยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ได้ด้วยตนเอง หากแต่่ท่าน ก็ต้องเสาะหา้ข้อมูลด้วยตนเอง ว่าธนาคารใดจะให้เงื่อนไขเรื่องดอกเบี้ย และ ยอดจัด อย่างไร รวมทั้ง ที่ใด จะยื่นเรื่องแล้วผ่านง่ายที่ใดจะผ่านยาก หากเห็นว่ายุ่งยากท่านสามารถให้ดีลเลอร์จัดการแทนท่านได้
ถาม ตอบ ?
รถยนต์ที่รีไฟแนนซ์ได้ ปีไหนถึงปีไหน ?
ตอบ ลิสซิ่งส่วนใหญ่รับรถได้ประมาณ ถึง 16 ปี ครับ (กรณีปีนี้ 2014 รถ ปี 1998 ก็ยังรับรีไฟแนนซ์ครับผม )
รถยนต์ที่รีไฟแนนซ์ไม่ได้ หรือ ได้แต่ได้ยอดน้อยมาก ?
ตอบ • รถที่อายุเกิน 16 ปี ลิสซิ่งไม่รับรีไฟแนนซ์
• รถที่ไม่ใช่รถตลาดจะรีไฟแนนซ็ราคาประมาณ 70% ของราคากลาง
• รถไม่รับเช่น แท็กซี่ที่ไม่ใช่เขียวเหลือง , บรรทุกบางประเภท (ต้องใช้บริษัทลิสซิ่งเฉพาะทาง )
• รถที่เปลี่ยนเครื่องคนละกระกูลกัน เชน รถโตโยต้า ไปใส่เครื่อง คนละรุ่น หรือ รถฮอนด้าไปใส่เครื่องโตต้า
รถตลาด และ รถที่ไม่ใช่รถตลาดคือรถอะไรบ้าง ?
ตอบ ลิสซิ่งส่วนใหญ่รับรถได้ประมาณ ถึง 16 ปี ครับ (กรณีปีนี้ 2014 รถ ปี 1998 ก็ยังรับรีไฟแนนซ์ครับผม )
• รถตลาด (Market Brand ) คือรถที่เป็นที่นิยม เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อิซูซุ เบ็นซ์ บีเอ็ม นิสสัน มิตซูบิชิ กรณีรีไฟแนน์ยอดจัดจะสูงประมาณ 90-100% ของราคากลาง และผ่อนชำระได้นานถึง 72 งวด
• รถที่ไม่ใช้รถตลาด (Non Market Brand ) คือรถที่ไม่ใช่รถในกลุ่มแรก หากแต่ บางรุ่น บางยี่ห้อ จึงจะจัดได้ 90% รถ Non Market Brand บางรุ่น จัดได้เพียง 70% บางรุ่น จัดไมไ่ด้เลย แม้ว่าจะเป็นรถใหม่ก็ตาม

วัตถุประสงค์ของการรีไฟแนนซ์รถยนต์

วัตถุประสงค์ของผู้จะรีไฟแนนซ์ที่พบโดยมากมีอยู่ 4 ลักษณะคือ
• เพื่ออยากได้ส่วนต่างมา หมุนเวียน
• เพื่อ ทำให้ภาระการผ่อนชำระน้อยลง และ ผ่อนชำระได้นานขึ้น
• เพื่อยากได้ส่วนต่างด้วย และ อยากให้ผ่อนชำระน้อยลงด้วย
• เพื่อต้องการเปลี่ยนลิสซิ่ง อาจจะด้วยความไม่พอใจส่วนตัว เกี่ยวกับ การติดตามทวงหนี้ หรือ การไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ
ทราบวัตถุประสงค์ของท่านแล้ว ก็มาดูว่า ท่านสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
• วัตถุประสงค์ข้อ 1- รีไฟแนนซ์เพื่อ อยากได้ส่วนต่างต้องดูว่า ท่านมีหนี้ค้างชำระทั้งหมดเท่าไร (ตรวจสอบได้จากโทรสอบถามยอดปิดจริๆง จากลิสซิ่ง การเอายอดผ่อนต่อเดือนคูณกับ จำนวนเดือนที่เหลือจะไม่ใช่ยอดปิดจริง กรณีปิดจริงท่านจะได้รับการลดดอกเบี้ยให้อีก 50% ของดอกเบี้ยคงค้าง ) และ รถรุ่นของท่าน ไม่ได้อยู่ในรถที่ไม่สามารถรีได้ และ ลิสซิ่งให้ยอดสินเชื่อต่อรถของท่านเท่าไร ( ตรวจสอบได้จากราคากลางหรือดีลเลอร์ ) พร้อมเงื่อนไข ที่ ลิสซิงให้ เช่น รถตลาดให้ 90% รถไม่ใช่รถตลาด ให้กี่ 70% เมื่อทราบยอดจัดแล้ว ก็ดูว่า มันมีส่วนต่างระหว่างหนี้เดิม และ ยอดจัดใหม่หรือไม่ ถ้ามีส่วนต่าง ก่อนหักค่าใช้จ่าย ท่านก็สามารถยื่นรีไฟแนนซ์ใหม่ได้แล้ว
• วัตถุประสงค์ข้อ 2- เพื่อทำให้การผ่อนชำระน้อยลง ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยสอบถามยอดจัดใหม่ และอัตราค่าผ่อนชำระรายเดือนเปรียบเทียบกับอัตราผ่อนชำระรายเดือนของเก่า ท่านก็จะทราบแล้วว่าจะสามารถผ่อนชำระได้น้อยลงหรือไม่
• รีไฟแนนซ์เพื่ออยากได้ส่วนต่างด้วย และ ผ่อนชำระน้อยลงด้วย ตรวจสอบได้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น
• รีไฟแนนซ์เพื่อต้องการเปลียนย้ายลิสซิ่ง ดูข้อ 1 และ ข้อ 2 ประกอบครับ

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์

1. ตรวจสอบว่าท่านสามารถนำรถมารีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ดังนี้
• รถของท่านไม่มีอายุเกิน กว่าที่บริษัทลิสซิ่งจะรับได้ (โดยทั่วไปไม่เกิน 16 ปี )
• รถของท่านไม่ใช่รถที่ไม่รับจัดไฟแนนซ์ เช่น รถที่ไม่ใช่รถตลาด หรือ รถแท็กซี่หรือ รถบรรทุก บางชนิด
• รถติดไฟแนนซ์อยู่สามารถจัดไฟแนนซ์ หรือรีไฟแนนซ์ได้ตามปกติ
• รถของท่านไม่ได้เปลี่ยนเครื่องยนตฺ์เป็นคนละรุ่น หรือ ตระกูลเดิม
• รถติดแก็ส NGV LPG PNG ที่ไม่ได้ติดมาจากโรงงาน หากท่านจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในเล่มทะเบียนแล้วสามารถจัดไฟแนนซ์ได้
• รถต่างจังหวัด ทุกจังหวัด จัดได้ตามปกติ
2. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการรีไฟแนนซ์รถของท่านว่าท่านต้องการรีไฟแนนซ์เพื่ออะไร
• รีไฟแนนซ์เพื่อต้องการส่วนต่างของยอดจัด
• รีไฟแนนซ์เพื่อต้องการผ่อนชำระน้อยลง
• รีไฟแนนซ์เพื่อจุดประสงค์ตามข้อ 1 และ 2 รวมกัน
• รีไฟแนนซ์เพื่อย้ายบริษัทลิสซิ่ง
3. ผ่านข้อ 1 และ 2 มาแล้ว ต่อมาจึงตรวจสอบราคากลางรถยนต์ หรือ ยอดจัดรีไฟแนนซ์รถว่าสามารถรีไฟแนนซ์ได้ราคาเท่าไร
• ราคากลางคือราคาที่ ลิสซิ่ง ประเมินว่ารถรุ่น ยี่ห้อ ใดมีราึคาเท่าใดโดยดูจากราคาตลาดแล้วนำมาเฉลี่ยเป็นราคากลาง ๆ ของแต่ละ ลิสซิ่งก็จะไม่เท่ากัน บางที่สูง บางที่ต่ำ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละลิสซิ่ง
• ยอดจัดคือ ราคาที่ลิสซิ่งให้กู้ เช่น รถราคากลาง 500,000 ลิสซิ่งให้กู้ที่ 90% ของราคากลาง ก็คือ 450,000 เป็นต้น บางลิสซิ่งให้ราคากลางสูง แต่ยอดจัดอาจจะให้เพียง 80% เป็นต้น บางลิสซิ่งให้ ราคากลางสูงไ่ม่มาก แต่ให้จัดได้ถึง 90% ท่านต้องคูณดูยอดจัดจะดูเพียง % จัดอย่างเดียวไม่ได้
4. ตรวจสอบค่าใ้ช้จ่ายทั้งหมดในการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ประกอบด้วยสองฝั่งคือ ดีลเลอร์ และ ธนาคาร(ลิสซิ่ง)
• กรณียังผ่อนชำระอยู่กับลิสซิ่ง และ ใช้บริการผ่านดีลเลอร์ ค่าใช้จ่ายจะประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการจัดไฟแนนซ์
- ค่าธรรมเนียมการนำเงินไปปิดบัญชี เพื่อย้ายลิสซิ่ง
• ค่าใช้จ่ายในส่วนของลิสซิ่ง
- ค่าโอน ๆ จากลิสซิ่งเดิมไปลิสซิ่งใหม่
- ค่าประกันภัยรถยนต์ กรณี ลูกค้ามียอดจัดตามกำหนดเช่น 300,000 หรือ 400,000 ลิสซิ่งจะบังคับให้ทำประกันภัยรถยนต์ โดยเลือกได้จากบริษัทประกันภัยที่ เป็นพันธมิตร
5. ทราบยอดจัด เปรียบเทียบ กับยอดค้างรวมกับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์รถยนต์ แล้วว่ามีส่วนต่างให้ท่านสามารถรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่
6. หากสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ ก็มาถึงขั้นเตรียมเอกสาร
7. เตรียมตัวผู้กู้ หรือ กู้ร่วม
• ปัญหาของผู้กู้
- เงินเดือนน้อย ปัจจุบันสามารถแก้ได้โดยการหาผู้กู้ร่วมลิสซิี่่งจะรวมรายได้ของผู้กู้ร่วมให้แก่ผู้กู้
- ติดบูโร สามารถจัดได้แต่ยอดจัดจะไม่สูงมากนัก และั ปัจจุบันท่านต้องผ่อนชำระเป็นปกติ
- เอกสารไม่ครบบางลิสซิ่งมีการอนุโลมเอกสารบางอย่าง สเตทเมนต์
- พึ่งทำงาน หากเป็นบริษัทที่ ได้รับความน่าเชือถือเพียงพอ ก็ยื่นกู้ได้เป็นปกติ
- ธุรกิจส่วนตัว จัดได้ปกติ และไม่ได้โดนลดยอดจัด แต่อย่างใด
- ราชการเงินเดือนเหลือน้อย กู้ได้ตามปกติ ใช้เพียงหนังสือรับรองเงินเดือน ไม่ต้องใช้สเตทเมนต์
- เงินเดือนเท่าไรจึงจะกู้ได้ ผู้กู้ต้องมีรายได้อย่างน้อย 2 เท่าของยอดผ่อนชำระ เช่นผ่อน 6,000 ควรจะมีรายได้ 12,.000 บาท
- ต้องใช้ผู้ค้ำประกันไหม ไม่จำเป็นต้องค้ำประกันทุกกรณี ใช้เฉพาะบางกรณี
- ผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคล กู้ได้ตามปกติ
• การกู้ร่วม
- เหตุแห่งการกู้ร่วม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ
- การกู้ร่วม สามี ภรรยกู้ร่วมได้ไหม ใครกู้ร่วมได้หรือไม่ สามีภรรยากู้ร่วมได้
- กู้ร่วมทำให้กู้ได้มากขึ้นหรือไม่ ใช่ครับ
- การค้ำประกัน ไม่ได้ทำให้ยอดกู้มากขึ้นครับ
8. เอกสารพร้อม และ คนพร้อม รถ พร้อม ก็ติดต่อ ดิลเลอร์ เพื่อนัดวันจัดไฟแนนซ์ ได้ทันทีครับ
9. หลังจากยื่นเอกสารประมาณ 3 วันทำการลิสซิ่งจะแจ้งผลการจัดไฟแนนซ
10. กรณีจัดผ่าน ให้ติดต่อลิสซิ่งเดิม เพื่อขอเข้าปิดบัญชี นำเล่มทะเบียนมาให้กับลิสซิ่งใหม่เพื่อโอนเล่มทะเบียน กรณ๊การปิดบัญชี ลิสซิ่งเดิมบางแห่งใช้เวลา เพียง 1 วันสามารถปิดบัญชีนำเล่ม มามอบให้ลิสซิ่งใหม่ได้เลย บางลิสซิ่งใช้เวลา 3-7 วัน บางที่ใช้เวลา กว่า 30วัน ดังนั้น หากท่านจะจัดลิสซิ่งคราใด ควร คำนึงถึงเหตุแห่งเวลาในกรณีนี้ไว้ด้วย หลีกเลี่ยงลิสซิ่งที่ใช้เวลานานในการปิดบัญชี จะได้ขยายความให้ละเอียดอีกต่อไป
11. ได้เล่มทะเบียนนำเล่มทะเบียนให้ลิสซิ่งใหม่ นำไปโอนประมาณ 3 วันทำการ
12. รับเช็คจากลิสซิ่งใหม่ หักค่าธรรมเนียม หักส่วนที่ดีลเลอร์ไปปิดบัญชีให้ท่าน ส่วนต่างก็เป็นของผู้กู้
13. ระยะเวลาัตั้งแต่ยื่นกู้ ถึง วันได้เงินประมาณ 10 วันทำการเช่นยืนกู้วันจัน่ทร์ นี้จะได้เงินประมาณวันพฤหัสถัดไป
14. กรณีต้องการเงินทันที ท่านอาจขอรับเงินก่อนโดยให้ดีลเลอร์สำรองจ่ายให้ท่าน ก่อนที่ลิสซิ่งจะสั่งจ่ายเช็ค ก็สามารถทำได้ ดีเลอร์จะพิจารณาความเสี่ยงเป็นรายๆ และสำรองเงินล่วงหน้าให้ท่านก่อนท่านอาจจะได้รับเงินทันทีหลังจากเรื่องผ่าน นั่นคือเร็วสุดประมาณ 1-2 วันทำการ
15. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-571-3111(8สายนอก24สายใน) CLS สินเชื่อรถยนต์ www.Refinane.co.th

รวมรายชื่อบริษัทลิสซิ่งในประเทศไทย

สรุปข้อดีข้อเสียของการรีไฟแนนซ์รถ

• ข้อดีข้อที่ 1การรีไฟแนนซ์รถจะทำให้ท่านสามารถนำเงินส่วนต่างออกมาใช้จ่ายได้ ซึ่งถึงแม้จะเป็นการกู้ยืมแต่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระหว่าง 4-5%(fix rate) ต้นทุนยังถูกกว่า การกู้ยืมเงินจากบัตรเครดิต ( 25-28%)
• ข้อดีข้อที่ 2 กรณีไม่รีไฟแนนซ์รถเกินกว่าหนี้เดิม จะทำให้ภาระผ่อนชำระลดน้อย
• ข้อเสียข้อที่ 1 การรีไฟแนนซ์ทำให้่ท่านต้องผ่อนชำระนานขึ้นกว่าเดิม
• ข้อเสียข้อที่ 2 ถึงแม้ ท่านจะสามารถนำเงินส่วนต่างออกมาใช้ แต่มันก็ทำให้ท่านเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น

ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะในการรีไฟแนนซ์รถ และ หลังการรีไฟแนนซ์รถ

• ควรระวังการรีไฟแนนซ์รถแบบไม่โอนเล่ม ที่ธนาคารมัก แจ้งดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งมักจะดูว่าน้อยเช่น 0.55% ต่อเดือน แต่การผ่อนชำระจะเป็นแบบลดต้นลดดอก เหมือนดอกผ่อนบ้าน นั่นคือ เงินต้นจะลดเพียงเล็กน้อย ส่วนมากจะเป็นดอกเบี้ย เมื่่อเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเป็นสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยแท้จริงจะอยู่ประมาณ 15-18% ซึ่งจะแตกต่างกับการรีไฟแนนซ์รถแบบโอนเล่มอยู่พอสมควร
• รักษา เครดิตไว้ดีกว่า ปล่อยไว้ไม่ให้รถถูกยึด กรณีท่านผ่อนชำระรถไม่ไหว การพยายามดึงดัน รักษารถไว้โดยไม่ผ่อนชำระเกินกว่า 3 เดือน จะสร้างปัญหาให้ท่านระยะยาว ควรจะรักษาเครดิต(เครดิตบูโร) ไว้ก่อนทีีจะรักษารถ เนื่องจากหากวันนึงท่านมึความสามารถในการผ่อนชำระเพียงพอการซื้อรถก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่มันจะยากขึ้น หากท่านมีปัญหาเรื่องเครดิตบูโร ฉะนั้น พึงรักษาเครดิตมากกว่ารักษารถ
รถถูกยึดแล้วทำอย่างไรดี ท่านมีทางเลือกอยู่้บ้างเช่น
1. ตรวจสอบราคากลางและยอดจัดไฟแนนซ์หากรถของท่านยังค้างชำระเพียงเล็กน้อย และยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ในราคาสูงการนำบุคคลอื่น มาซื้อรถ ก็จะทำให้ท่านได้ส่วนต่างนั้นออกมาได้
2. ติดต่อดีลเลอร์(เต็นท์รถ) เพื่อให้ประเมินราคารับซื้อ กรณีนี้หากดีลเลอร์ ประเมินแล้ว การรับซื้อรถของท่านมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาขายต่อภายหลังดีลเลอร์ จะไปปิดบัญชี ไถ่ถอนรถยึดให้ท่าน โดยมีค่าธรรมเนียมตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งจะทำให้ท่านมีเวลาเพียงพอที่จะหาบุคคลอื่น มาซื้อรถคืนไป หรือ จัดไฟแนนซ์รถใหม่ แต่ก็ควรเจรจาเรื่องค่าไถ่ถอนให้ชัดเจน ก่อนจะดำเนินการ

คำถามที่มักพบบ่อย

• ยังผ่อนชำระอยู่จะรีได้ไหม กู้ได้ครับ สาระสำคัญดูเพียงว่ายอดจัดใหม่และ หนี้ค้างเก่ามี่ส่วนต่างให้ท่านหรือไม่
• ส่วนลดดอกเบี้ยคงค้าง กรณีปิดบัญชี กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค บังคับให้ลดดอกเบี้ยคงค้าง 50% ในกรณีปิดบัญชี
• รถต่างจังหวัดจัดได้ไหม ได้ยอดและดอกเบี้ยเท่ากับ กท หรือไม่ จัดได้ตามปกติ บางจังหวัด ยอดจัดอาจจะน้อยกว่า กท ปริมลฑล
• รถสภาพไม่ดีมากราคาจัดรีไฟแนนซ์ จะตกไหม การรีไฟแนนซ์ ดูเพียงปี รถ ไม่ได้ดูสภาพรถ รถปีเดียวกัน รีได้เ่ท่ากันครับที่เหลือเป็นความสามารถทางรายได้ของผู้กู้ครับ
• ระยะเวลาการผ่อนชำระได้ ถึง 72 งวด ครับ
ประกาศการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน CLS


"การใช้ดีลเลอร์ ในการจัดสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ดีลเลอร์ จะเป็นผู้ดำเนินการปิดบัญชี รับเล่มทะเบียนรถและ ครอบครองเล่มทะเบียน ให้ท่านดังนั้น ควรใช้ดีลเลอร์ที่เป็นที่ไว้ใจ ได้ และ มีมาตรฐานเพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะคาดไม่ถึง"