รีไฟแนนซ์บ้าน,รีไฟแนนซ์รถยนต์,รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตTM
Login
ต้องการ จนท สินเชื่อรถยนต์ จำนวนมาก ไม่ต้องมีประสบการณ์
โทร 02-571-3111 ไม่จำกัด วุฒิ เงินเ้ดือน+เงินพิเศษ+คอม
เปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์รถ TOP 5 ลิสซิ่ง "ไม่ต้องจอดรถทุกกรณี"
" เลือกที่ให้ยอดรีไฟแนนซ์รถยนต์สูงสุด ผ่่านง่าย เอกสารน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ? เบิกเงินก่อนได้ "

รับปิดบัญชี รีไฟแนนซ์รถยนต์ ไถ่ถอนรถยึด วงเงิน 50,000 - 10,000,000 ล้านบาท
โทร 02-571-2223 ( 8 สายนอก 24 สายใน ) สายด่วน 081-309-5775 , 02-571-0636-41id :loan.co.th
รีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์บ้านrefinrefinanceรีฟิน
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) และ ค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์รถยนต์
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
3.68% 3.68% 3.68% 3.90% 4.15% 4.40% 4.50% 4.50%
ระยะเวลาผ่อนชำระ ขั้นต่ำ 12 งวด สูงสุดไม่เกิน 72 งวด ( 6 ปี )
ค่าใช้ใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์ 1.ค่าธรรมเนียดจัดสินเชื่อ 3,000-7,000 บาท ( กท ปริมลฑล )ขึ้นกับยอดจัด
2.ค่าปิดบัญชีสินเชื่อคงค้างจากธนาคารเดิม ( 3-5% ขึ้นกับวงเงินปิดบัญชี )
3.ค่าโอนรถตามจริง ( กรมการขนส่งทางบก ) ค่าประกันภัยรถยนต์ กรณีมีประกันเดิมสลักหลังใช้ที่เดิมได้ไม่ต้องทำใหม่
*** ข้อมูลเพิ่มเติม 02-571-3111 ( 24คู่สาย ) สายด่วน 02-571-3000

ต้องการขายรถทันที ติดต่อ จุดรับซื้อรถกลาง Car Deal Point.com
รับเงินสด ,รถติดไฟแนนซ์,โดนยึด,ไม่ได้ผ่อนมาหลายเดือนแล้ว ขายได้หมดครับ โดย cls สินเชื่อรถยนต์
โทร 081-468-1999 : Cardealpoint หรือ ลงทะเบียน ให้ จนท โทรกลับ ที่นี่
       
ตรวจสอบยอดจัดรีไฟแนนซ์ เปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์ยนต์ จาก Top 5 คลิก
ทิสโก้ | กรุงศรีออโต้ | ธนชาติ
ตรวจสอบยอดจัด และ ราคกลางของรถทุกยี่ห้อ
TOYOTA | HONDA | NISSAN | MITSUBISHI | ISUZU
BENZ | BMW | CHEV | FORD | MAZDA | VOLVO คลิกที่นี่
---ลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับให้้ข้อมูล คลิก
ลงทะเบียนรีไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร ?

ความหมายของการรีไฟแนนซ์รถรีไฟแนนซ์รถยนต์ ( Car loan Refiannce )คือ การที่เรากู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อทรัพย์สินและมีทรัพย์สินนั้นเป็นหลัำกประกัน (ในกรณีนี้คือรถ ) และระหว่างที่เรากำลังผ่อนชำระอยู่นั้น เรามีความต้องการที่จะให้ธนาคาร ( อาจจะธนาคารเิดิมหรือธนาคารใหม่ ) ประเมินหลักประกัน(รถ)ใหม่เพื่อยื่นขอให้จัดไฟแนนซ์รถยนต์ใหม่(Re) อาจจะเนื่้องมาจากหลัำกทรัพย์ประกัน(รถ)มีราคามากกว่า วงเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ ต้องการยืดระยะเวลาผ่อนชำระออกไปแล้วแต่กรณี เมื่อธนาคารประเมินราคาหลักทรัพย์และเรายื่นเอกสารรายได้เข้าไปให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติ ให้มีการจัดทำสินเชื่อใหม่(รีไฟแนนซ์)เราก็เริ่มผ่อนชำระใหม่ เริ่มนับเดือนที่ 1 ใหม่ไปจนครบระยะเวลาผ่อนชำระ ดังนี้ เราเรียก การรีไฟแนนซ์รถ ( Refinance )
ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อรถุป้ายแดงมาคันหนึ่ง ราคาขณะซื้อ 600,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี ( 60 เดือน) กรณีนี้ ดอกเบี้ยที่เราต้องส่งตลอด 5 ปี คิดเป็น 600,000x3%=18,000x5ปี = 90,000 บาท รวมเงินทีี่ต้องผ่อนชำระคืนธนาคารทั้งสิ้น 690,000 บาท ผ่อนชำระ 60 เดือน เท่ากับ ต้องมีภาะรผ่อนชำระ 690,000/60= 11,500 บาท (ไม่รวม vat) เมื่อเราผ่อนชำระไป 3 ปี รถคันนี้จะเหลือวงเงินค้างธนาคารอยู่เพียง 276,000 บาท (690,000-( 11,500x36)) = 276,000 บาท แต่ปรากฏว่าเมื่อเราลองให้ธนาคาร(ที่เดิมหรืออาจจะที่ใหม่ก็ได้) ประเมินราคารถของเรา รถของเราอาจจะยังสามารถรีไฟแนนซ์ได้ในราคา 400,000 บาท นั่นหมายความว่า หากเรายื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ใหม่ เราจะสามารถนำเงินส่วนต่าง(ยอดจัดใหม่ -ยอดค้างเดิม = 400,000-276,000=124,000 บาท(ก่อนหลักคาใช้จ่าย) ) ออกมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนได้ เป็นต้น กรณีเช่นนี้ เราเรียกว่า รีไฟแนนซ์รถ (Car Loan Refinance)
การรีไฟแนนซ์รถยนต์มีกี่แบบ เราแบ่งลักษณะของการรีไฟแนนซ์แบบใหญ่ๆ ได้ดังนี้คือ
1.กรณียังไม่มีเล่มทะเบียน คือ อยู่ระหว่างผ่อนชำระ ต้องการรีไฟแนนซ์ซึ่งทำให้สองลักษณะคือ
1.1 รีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิม
1.2 รีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่
2.กรณีมีเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วคือผ่อนชำระเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำได้สองลักษณะืเช่นกันคือ
2.1 นำเล่มทะเบียนไปวางค้ำประกันไว้แล้วขอกู้เงินโดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน ( Mortgage ) เรียก จำนำทะเบียน
2.2 มีเล่มทะเบียนแล้ว ต้องการเงินกู้จากธนาคารโดยยอมเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน ก็คือการทำไฟแนนซ์ใหม่ หรือ รีไฟแนนซ์( Refinance)นั่นเอง
3.การดำเินินการยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ทำได้สองแบบเช่นกันคือ
3.1 การยื่นรีไฟแนนซ์ด้วยตนเอง
3.2 การยื่นรีไฟแนนซ์ผ่านดีลเลอร์ของธนาคาร
ข้อดีข้อเสียและความแตกต่างของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ตามลักษณะต่างๆ ทั้งสามข้อ
1
การรีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารใหม่
ข้อดี
1.1 อาจจะได้ยอดจัดหรือดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารเดิม อันเนื่องมาจากการแข่งขันกันเองระหว่างธนาคาร
1.2 การยื่นกู้อาจจะง่ายขึ้น อาจจะเนื่องจากธนาคารใหม่ ไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน หรือ มีเงื่อนไขดีกว่าธนาคารเดิม
ข้อเสีย
1.1 การย้ายธนาคารคุณต้องจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
การรีไฟแนนซ์รถยนตฺ์กับธนาคารเดิม
ข้อดี
1.1 กรณีเรามีประวัติผ่อนชำระดี การรีไฟแนนซ์ที่เดิมอาจจะผ่านง่ายกว่าที่ใหม่
1.2 การรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิม ไม่ต้องเสียค่าโอนย้ายกรรมสิทธิ์ นั่นคือทำให้เราประหยัดเงินไปบางส่วน
ข้อเสีย
1.1 หากต้องการใช้ธนาคารเดิมบางครั้งอาจจะไม่ได้ยอดจัดที่สูงที่สุด และ ดอกเบี้ยที่ดีที่สุด
2
กรณีมีเล่มทะเบียนแล้ว ควรจะทำแบบโอนเล่ม(รีไฟแนนซ์) หรือ ไม่โอนเล่้ม(จำนำทะเบียน) ดี
2.1 กรณีมีเล่มแล้ว การจำนำทะเบียน(ไม่โอนเล่ม) ก็ดีตรงที่ชื่อยังเป็นชื่อเรา แต่คุณก็ต้องนำเล่มไปให้ธนาคารเก็บไว้อยู่ดี
2.2 กรณีไม่โอนเล่ม อัตราดอกเบี้ยต่อปี จะสูงกว่า กรณีโอนเ่้ล่ม เนื่องจากธนาคารถือว่าการโอนเล่ม ทำให้ธนาคารมีหลักประกันเงินกู้ แตกต่างจากไมโอนเล่ม ธนาคารไม่มีหลักประกันเงินกู้ เป็นลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นแบบไม่โอนเล่ม ถึงแม้โฆษณาจะบอกว่า ประมาณ 6% ต่อปี แต่เป็นการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก(Affactive rate-แบบผ่อนบ้าน) แบบสินเชือส่วนบคคลดังนั้นอัตราดอกเบี้ยแ้ท้จริงจึงประมาณ 15-18% ต่อปี เมื่อรวมธรรมเนียมทุกอย่าง ต่างจากแบบคงที่ (fix rate-แบบผ่อนรถ) ที่เป็นดอกเบี้ยผ่อนรถทั่วไป ที่อยู่ประมาณ 4-5% ต่อปี
2.3 ข้อดีของการจำนำทะเบียน (แบบไม่โอนชื่อในเล่ม )คือหากเราต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด ธนาคารก็คิดให้เราเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ไม่ต้องรวมดอกเบี้ยในปีที่เหลือ เหมือนกับการรีไฟแนนซ์แบบเปลี่ยนชื่อทั่วไป
2.4การจำนำทะเบียน ( ไม่โอนชื่อในเล่ม ) ไม่มีภาะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แบบเปลี่ยนชื่อต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมไปกับยอดผ่อนชำระในรายเดือน
3
จะรีไฟแนนซ์รถด้วยตนเองหรือทำผ่านดีลเลอร์
3.1 กรณีที่ท่านยังมีภาระผ่อนชำระกับธนาคารนั้น การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คันเดิม ท่านต้องนำเงินสดส่วนตัวไปปิดบัญชี กับธนาคารก่อนไม่ว่าจะรีไฟแนนซฺ์ที่เดิมหรือที่ใหม่ เนื่องจากธนาคารจะไม่รับปิดบัญชีให้ลูกค้าๆ จะต้องปิดบัญชีด้วยตนเอง ก่อนจะยื่นเอกสารกับธนาคารเพื่อรีไฟแนนซ์ได้ ดังนั้นหากท่านไม่สะดวกที่จะนำเงินสดไปปิดบัญชีได้ก่อน ท่านก็สามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ผ่านทางดีลเลอร์ของธนาคาร ดีเลอร์จะให้ท่านยื่นเอกสาร จัดสินเชื่อให้ผ่านก่อน เมื่อผ่านแล้วดีลเลอร์ฺก็จะไปปิดบัญชีที่ธนาคารเิดิมให้ท่านและนำเล่มทะเบียนรถไปให้ธนาคารใหม่ในภายหลัง โดยดีลเลอร์ ก็คิดค่าธรรมเี่นียมการจัดไฟแนนซ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าปิดบัญชีกับท่าน
3.2 กรณีที่ท่านมีเล่มทะเบียนแล้ว ท่านสามารถยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ได้ด้วยตนเอง หากแต่่ท่าน ก็ต้องเสาะหา้ข้อมูลด้วยตนเอง ว่าธนาคารใดจะให้เงื่อนไขเรื่องดอกเบี้ย และ ยอดจัด อย่างไร รวมทั้ง ที่ใด จะยื่นเรื่องแล้วผ่านง่ายที่ใดจะผ่านยาก หากเห็นว่ายุ่งยากท่านสามารถให้ดีลเลอร์จัดการแทนท่านได้
 • รถยนต์ที่รีไฟแนนซ์ได้ ปีไหนถึงปีไหน
  ลิสซิ่งส่วนใหญ่รับรถได้ประมาณ ถึง 16 ปี ครับ (กรณีปีนี้ 2014 รถ ปี 1998 ก็ยังรับรีไฟแนนซ์ครับผม )
 • รถยนต์ที่รีไฟแนนซ์ไม่ได้ หรือ ได้แต่ได้ยอดน้อยมาก
  • รถที่อายุเกิน 16 ปี ลิสซิ่งไม่รับรีไฟแนนซ์
  • รถที่ไม่ใช่รถตลาดจะรีไฟแนนซ็ราคาประมาณ 70% ของราคากลาง
  • รถไม่รับเช่น แท็กซี่ที่ไม่ใช่เขียวเหลือง , บรรทุกบางประเภท (ต้องใช้บริษัทลิสซิ่งเฉพาะทาง )
  • รถที่เปลี่ยนเครื่องคนละกระกูลกัน เชน รถโตโยต้า ไปใส่เครื่อง คนละรุ่น หรือ รถฮอนด้าไปใส่เครื่องโตต้า
 • รถตลาด และ รถที่ไม่ใช่รถตลาดคือรถอะไรบ้าง
  • รถตลาด (Market Brand ) คือรถที่เป็นที่นิยม เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อิซูซุ เบ็นซ์ บีเอ็ม นิสสัน มิตซูบิชิ กรณีรีไฟแนน์ยอดจัดจะสูงประมาณ 90-100% ของราคากลาง และผ่อนชำระได้นานถึง 72 งวด
  • รถที่ไม่ใช้รถตลาด (Non Market Brand ) คือรถที่ไม่ใช่รถในกลุ่มแรก หากแต่ บางรุ่น บางยี่ห้อ จึงจะจัดได้ 90% รถ Non Market Brand บางรุ่น จัดได้เพียง 70% บางรุ่น จัดไมไ่ด้เลย แม้ว่าจะเป็นรถใหม่ก็ตาม

วัตถุประสงค์ของการรีไฟแนนซ์รถยนต์

 • วัตถุประสงค์ของผู้จะรีไฟแนนซ์ที่พบโดยมากมีอยู่ 4 ลักษณะคือ
  • เพื่ออยากได้ส่วนต่างมา หมุนเวียน
  • เพื่อ ทำให้ภาระการผ่อนชำระน้อยลง และ ผ่อนชำระได้นานขึ้น
  • เพื่อยากได้ส่วนต่างด้วย และ อยากให้ผ่อนชำระน้อยลงด้วย
  • เพื่อต้องการเปลี่ยนลิสซิ่ง อาจจะด้วยความไม่พอใจส่วนตัว เกี่ยวกับ การติดตามทวงหนี้ หรือ การไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ
 • ทราบวัตถุประสงค์ของท่านแล้ว ก็มาดูว่า ท่านสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
  • วัตถุประสงค์ข้อ 1- รีไฟแนนซ์เพื่อ อยากได้ส่วนต่างต้องดูว่า ท่านมีหนี้ค้างชำระทั้งหมดเท่าไร (ตรวจสอบได้จากโทรสอบถามยอดปิดจริๆง จากลิสซิ่ง การเอายอดผ่อนต่อเดือนคูณกับ จำนวนเดือนที่เหลือจะไม่ใช่ยอดปิดจริง กรณีปิดจริงท่านจะได้รับการลดดอกเบี้ยให้อีก 50% ของดอกเบี้ยคงค้าง ) และ รถรุ่นของท่าน ไม่ได้อยู่ในรถที่ไม่สามารถรีได้  และ ลิสซิ่งให้ยอดสินเชื่อต่อรถของท่านเท่าไร ( ตรวจสอบได้จากราคากลางหรือดีลเลอร์ ) พร้อมเงื่อนไข ที่ ลิสซิงให้ เช่น รถตลาดให้ 90% รถไม่ใช่รถตลาด ให้กี่ 70%  เมื่อทราบยอดจัดแล้ว ก็ดูว่า มันมีส่วนต่างระหว่างหนี้เดิม และ ยอดจัดใหม่หรือไม่ ถ้ามีส่วนต่าง ก่อนหักค่าใช้จ่าย  ท่านก็สามารถยื่นรีไฟแนนซ์ใหม่ได้แล้ว
  • วัตถุประสงค์ข้อ 2- เพื่อทำให้การผ่อนชำระน้อยลง ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยสอบถามยอดจัดใหม่ และอัตราค่าผ่อนชำระรายเดือนเปรียบเทียบกับอัตราผ่อนชำระรายเดือนของเก่า ท่านก็จะทราบแล้วว่าจะสามารถผ่อนชำระได้น้อยลงหรือไม่
  • รีไฟแนนซ์เพื่ออยากได้ส่วนต่างด้วย และ ผ่อนชำระน้อยลงด้วย ตรวจสอบได้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น
  • รีไฟแนนซ์เพื่อต้องการเปลียนย้ายลิสซิ่ง ดูข้อ 1 และ ข้อ 2 ประกอบครับ

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์

 1. ตรวจสอบว่าท่านสามารถนำรถมารีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ดังนี้
  1.1 รถของท่านไม่มีอายุเกิืน กว่าที่บริษัทลิสซิ่งจะรับได้ (โดยทั่วไปไม่เกิน 16 ปี )
  1.2 รถของท่านไม่ใช่รถที่ไม่รับจัดไฟแนนซ์ เช่น รถที่ไม่ใช่รถตลาด หรือ รถแท็กซี่หรือ รถบรรทุก บางชนิด
  1.3 รถติดไฟแนนซ์อยู่สามารถจัดไฟแนนซ์ หรือรีไฟแนนซ์ได้ตามปกติ
  1.4 รถของท่านไม่ได้เปลี่ยนเครื่องยนตฺ์เป็นคนละรุ่น หรือ ตระกูลเดิม
  1.5 รถติดแก็ส NGV LPG PNG ที่ไม่ได้ติดมาจากโรงงาน หากท่านจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในเล่มทะเบียนแล้วสามารถจัดไฟแนนซ์ได้
  1.6 รถต่างจังหวัด ทุกจังหวัด จัดได้ตามปกติ
 2. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการรีไฟแนนซ์รถของท่านว่าท่านต้องการรีไฟแนนซ์เพื่ออะไร
  2.1 รีไฟแนนซ์เพื่อต้องการส่วนต่างของยอดจัด
  2.2 รีไฟแนนซ์เพื่อต้องการผ่อนชำระน้อยลง
  2.3 รีไฟแนนซ์เพื่อจุดประสงค์ตามข้อ 2.1 และ 2.2 รวมกัน
  2.4 รีไฟแนนซ์เพื่อย้ายบริษัทลิสซิ่ง
 3. ผ่านข้อ 1 และ 2 มาแ้ล้ว ต่อมาจึงตรวจสอบราคากลางรถยนต์ หรือ ยอดจัดรีไฟแนนซ์รถว่าสามารถรีไฟแนนซ์ได้ราคาเท่าไร
  3.1 ราคากลางคือราคาที่ ลิสซิ่ง ประเมินว่ารถรุ่น ยี่ห้อ ใดมีราึคาเท่าใดโดยดูจากราคาตลาดแล้วนำมาเฉลี่ยเป็นราคากลาง ๆ ของแต่ละ ลิสซิ่งก็จะไม่เท่ากัน บางที่สูง บางที่ต่ำ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละลิสซิ่ง
  3.2 ยอดจัดคือ ราคาที่ลิสซิ่งให้กู้ เช่น รถราคากลาง 500,000 ลิสซิ่งให้กู้ที่ 90% ของราคากลาง ก็คือ 450,000 เป็นต้น บางลิสซิ่งให้ราคากลางสูง แต่ยอดจัดอาจจะให้เพียง 80% เป็นต้น บางลิสซิ่งให้ ราคากลางสูงไ่ม่มาก แต่ให้จัดได้ถึง 90% ท่านต้องคูณดูยอดจัดจะดูเพียง % จัดอย่างเดียวไม่ได้
 4. ตรวจสอบค่าใ้ช้จ่ายทั้งหมดในการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ประกอบด้วยสองฝั่งคือ ดีลเลอร์ และ ธนาคาร(ลิสซิ่ง)
  4.1 กรณียังผ่อนชำระอยู่กับลิสซิ่ง และ ใช้บริการผ่านดีลเลอร์ ค่าใช้จ่ายจะประกอบด้วย
  - ค่าธรรมเนียมการจัดไฟแนนซ์
  - ค่าธรรมเนียมการนำเงินไปปิดบัญชี เพื่อย้ายลิสซิ่ง
  4.2 ค่าใช้จ่ายในส่วนของลิสซิ่ง
  - ค่าโอน ๆ จากลิสซิ่งเดิมไปลิสซิ่งใหม่
  - ค่าประกันภัยรถยนต์ กรณี ลูกค้ามียอดจัดตามกำหนดเช่น 300,000 หรือ 400,000 ลิสซิ่งจะบังคับให้ทำประกันภัยรถยนต์ โดยเืลือกได้จากบริษัทประักันภัยที่ เป็นพันธมิตร
 5. ทราบยอดจัด เปรียบเทียบ กับยอดค้างรวมกับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์รถยนต์ แล้วว่ามีส่วนต่างให้ท่านสามารถรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่
 6. หากสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ ก็มาถึงขั้นเตรียมเอกสาร
 7. เตรียมตัวผู้กู้ หรือ กู้ร่วม
  7.1 ปัญหาของผู้กู้
  - เงินเดือนน้อย ปัจจุบันสามารถแก้ได้โดยการหาผู้กู้ร่วมลิสซิี่่งจะรวมรายได้ของผู้กู้ร่วมให้แก่ผู้กู้
  -ติดบูโร สามารถจัดได้แต่ยอดจัดจะไม่สูงมากนัก และั ปัจจุบันท่านต้องผ่อนชำระเป็นปกติ
  -เอกสารไม่ครบบางลิสซิ่งมีการอนุโลมเอกสารบางอย่าง สเตทเมนต์
  -เพิ่งทำงาน หากเป็นบริษัทที่ ได้รับความน่าเชือถือเพียงพอ ก็ยื่นกู้ได้เป็นปกติ
  -ธุรกิจส่วนตัว จัดได้ปกติ และไม่ได้โดนลดยอดจัด แต่อย่างใด
  - ราชการเงินเดือนเหลือน้อย กู้ได้ตามปกติ ใช้เพียงหนังสือรับรองเงินเดือน ไม่ต้องใช้สเตทเมนต์
  -เงินเดือนเท่าไรจึงจะกู้ได้ ผู้กู้ต้องมีรายได้อย่างน้อย 2 เท่าของยอดผ่อนชำระ เช่นผ่อน 6,000 ควรจะมีรายได้ 12,.000 บาท
  -ต้องใช้ผู้ค้ำประกันไหม ไม่จำเป็นต้องค้ำประกันทุกกรณี ใช้เฉพาะบางกรณี
  -ผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคล กู้ได้ตามปกติ
  7.2 การกู้ร่วม
  - เหตุแห่งการกู้ร่วม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ
  -การกู้ร่วม สามี ภรรยกู้ร่วมได้ไหม ใครกู้ร่วมได้หรือไม่ สามีภรรยากู้ร่วมได้
  -กู้ร่วมทำให้กู้ได้มากขึ้นหรือไม่ ใช่ครับ
  -การค้ำประกัน ไม่ได้ทำให้ยอดกู้มากขึ้นครับ
 8. เอกสารพร้อม และ คนพร้อม รถ พร้อม ก็ติดต่อ ดิลเลอร์ เพื่อนัดวันจัดไฟแนนซ์ ได้ทันทีครับ
 9. หลังจากยื่นเอกสารประมาณ 3 วันทำการลิสซิ่งจะแจ้งผลการจัดไฟแนนซ
 10. กรณีจัดผ่าน ให้ติดต่อลิสซิ่งเดิม เพื่อขอเข้าปิดบัญชี นำเล่มทะเบียนมาให้กับลิสซิ่งใหม่เพื่อโอนเล่มทะเบียน กรณ๊การปิดบัญชี ลิสซิ่งเดิมบางแห่งใช้เวลา เพียง 1 วันสามารถปิดบัญชีนำเล่ม มามอบให้ลิสซิ่งใหม่ได้เลย บางลิสซิ่งใช้เวลา 3-7 วัน บางที่ใช้เวลา กว่า 30วัน ดังนั้น หากท่านจะจัดลิสซิ่งคราใด ควร คำนึงถึงเหตุแห่งเวลาในกรณีนี้ไว้ด้วย หลีกเลี่ยงลิสซิ่งที่ใช้เวลานานในการปิดบัญชี จะได้ขยายความให้ละเอียดอีกต่อไป
 11. ได้เล่มทะเบียนนำเล่มทะเบียนให้ลิสซิ่งใหม่ นำไปโอนประมาณ 3 วันทำการ
 12. รับเช็คจากลิสซิ่งใหม่ หักค่าธรรมเนียม หักส่วนที่ดีลเลอร์ไปปิดบัญชีให้ท่าน ส่วนต่างก็เป็นของผู้กู้
 13. ระยะเวลาัตั้งแต่ยื่นกู้ ถึง วันได้เงินประมาณ 10 วันทำการเช่นยืนกู้วันจัน่ทร์ นี้จะได้เงินประมาณวันพฤหัสถัดไป
 14. กรณีต้องการเงินทันที ท่านอาจขอรับเงินก่อนโดยให้ดีลเลอร์สำรองจ่ายให้ท่าน ก่อนที่ลิสซิ่งจะสั่งจ่ายเช็ค ก็สามารถทำได้ ดีเลอร์จะพิจารณาความเสี่ยงเป็นรายๆ และสำรองเงินล่วงหน้าให้ท่านก่อนท่านอาจจะได้รับเงินทันทีหลังจากเรื่องผ่าน นั่นคือเร็วสุดประมาณ 1-2 วันทำการ
 15. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-571-3111(8สายนอก24สายใน) CLS สินเชื่อรถยนต์ www.Refinane.co.th
รวมรายชื่อบริษัทลิสซิ่งในประเทศไทย
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) คลิก  บริษัท กรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด คลิก
ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด คลิก บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด คลิก
ลิสซิ่งกสิกรไทย เครือธนาคารกสิกรไทย คลิก บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด คลิก
ธนาคารธนชาติ จำกัด คลิก บริษัท  KTB  ลิสซิ่ง จำกัด คลิก
ธนาคารทิสโก้ จำกัด คลิก TOYOTA ลิสซิ่ง คลิก
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด คลิก บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด คลิก
บริษัท ราชธานีลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) คลิก บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด คลิก
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด คลิก  
 • สรุปข้อดีข้อเสียของการรีไฟแนนซ์รถ

  • ข้อดีข้อที่ 1การรีไฟแนนซ์รถจะทำให้ท่านสามารถนำเงินส่วนต่างออกมาใช้จ่ายได้ ซึ่งถึงแม้จะเป็นการกู้ยืมแต่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระหว่าง 4-5%(fix rate) ต้นทุนยังถูกกว่า การกู้ยืมเงินจากบัตรเครดิต ( 25-28%)
  • ข้อดีข้อที่ 2 กรณีไม่รีไฟแนนซ์รถเกินกว่าหนี้เดิม จะทำให้ภาระผ่อนชำระลดน้อย
  • ข้อเสียข้อที่ 1 การรีไฟแนนซ์ทำให้่ท่านต้องผ่อนชำระนานขึ้นกว่าเดิม
  • ข้อเสียข้อที่ 2 ถึงแม้ ท่านจะสามารถนำเงินส่วนต่างออกมาใช้ แต่มันก็ทำให้ท่านเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น
 • ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะในการรีไฟแนนซ์รถ และ หลังการรีไฟแนนซ์รถ

  • ควรระวังการรีไฟแนนซ์รถแบบไม่โอนเล่ม ที่ธนาคารมัก แจ้งดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งมักจะดูว่าน้อยเช่น 0.55% ต่อเดือน แต่การผ่อนชำระจะเป็นแบบลดต้นลดดอก เหมือนดอกผ่อนบ้าน นั่นคือ เงินต้นจะลดเพียงเล็กน้อย ส่วนมากจะเป็นดอกเบี้ย เมื่่อเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเป็นสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยแท้จริงจะอยู่ประมาณ 15-18% ซึ่งจะแตกต่างกับการรีไฟแนนซ์รถแบบโอนเล่มอยู่พอสมควร
  • รักษา เครดิตไว้ดีกว่า ปล่อยไว้ไม่ให้รถถูกยึด กรณีท่านผ่อนชำระรถไม่ไหว การพยายามดึงดัน รักษารถไว้โดยไม่ผ่อนชำระเกินกว่า 3 เดือน จะสร้างปัญหาให้ท่านระยะยาว ควรจะรักษาเครดิต(เครดิตบูโร) ไว้ก่อนทีีจะรักษารถ เนื่องจากหากวันนึงท่านมึความสามารถในการผ่อนชำระเพียงพอการซื้อรถก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่มันจะยากขึ้น หากท่านมีปัญหาเรื่องเครดิตบูโร ฉะนั้น พึงรักษาเครดิตมากกว่ารักษารถ
  • รถถูกยึดแล้วทำอย่างไรดี ท่านมีทางเลือกอยู่้บ้างเช่น
   1. ตรวจสอบราคากลางและยอดจัดไฟแนนซ์หากรถของท่านยังค้างชำระเพียงเล็กน้อย และยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ในราคาสูงการนำบุคคลอื่น มาซื้อรถ ก็จะทำให้ท่านได้ส่วนต่างนั้นออกมาได้
   2.ติดต่อดีลเลอร์(เต็นท์รถ) เพื่อให้ประเมินราคารับซื้อ กรณีนี้หากดีลเลอร์ ประเมินแล้ว การรับซื้อรถของท่านมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาขายต่อภายหลังดีลเลอร์ จะไปปิดบัญชี ไถ่ถอนรถยึดให้ท่าน โดยมีค่าธรรมเนียมตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งจะทำให้ท่านมีเวลาเพียงพอที่จะหาบุคคลอื่น มาซื้อรถคืนไป หรือ จัดไฟแนนซ์รถใหม่ แต่ก็ควรเจรจาเรื่องค่าไถ่ถอนให้ชัดเจน ก่อนจะดำเนินการ
 • คำถามที่มักพบบ่อย
  • ยังผ่อนชำระอยู่จะรีได้ไหม กู้ได้ครับ สาระสำคัญดูเพียงว่ายอดจัดใหม่และ หนี้ค้างเก่ามี่ส่วนต่างให้ท่านหรือไม่
  • ส่วนลดดอกเบี้ยคงค้าง กรณีปิดบัญชี กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค บังคับให้ลดดอกเบี้ยคงค้าง 50% ในกรณีปิดบัญชี
  • รถต่างจังหวัดจัดได้ไหม ได้ยอดและดอกเบี้ยเท่ากับ กท หรือไม่ จัดได้ตามปกติ บางจังหวัด ยอดจัดอาจจะน้อยกว่า กท ปริมลฑล
  • รถสภาพไม่ดีมากราคาจัดรีไฟแนนซ์ จะตกไหม การรีไฟแนนซ์ ดูเพียงปี รถ ไม่ได้ดูสภาพรถ รถปีเดียวกัน รีได้เ่ท่ากันครับที่เหลือเป็นความสามารถทางรายได้ของผู้กู้ครับ
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระได้ ถึง 72 งวด ครับ

 

" การใช้ดีลเลอร์ ในการจัดสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ดีลเลอร์ จะเป็นผู้ดำเนินการปิดบัญชี รับเล่มทะเบียนรถและ ครอบครองเล่มทะเบียน ให้ท่านดังนั้น ควรใช้ดีลเลอร์ที่เป็นที่ไว้ใจ ได้ และ มีมาตรฐานเพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะคาดไม่ถึง "

CALL CENTER 02-571-2223 ( 8 สายนอก 24สายใน ) 081-309-5775 , LineID : loan.co.th
Staff | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | COPYRIGHT © 2012 REFINANCE.CO.TH